اصلا ماجرای لیلی از تو آغاز شد

خدیجه جان ،عاشقانه هایت در تمام تاریخ تکرار نشد، تو در اوج بودی و تمام معشوقه های عالم اندر خم یک کوچه گم شده بودند.

 به اندازه تمام بشریت حرف برای گفتن هست ،از تو ،از دلدادگی ات ، از پیامبری که در چشمهایت ظهور کرد … و هیچوقت دنیا آنقدر بزرگ نخواهد شد که این حرفها در گوشش فرو برود.

معراج از خانه ی تو شروع شد و کوثر از همانجا به راه افتاد.

لیلی تویی که دست نه ،دل شستی از دلبری های دنیا.

خدیجه جان جای تو در جان محمد بود،فاطمه اگر پاره تن بود تو تمامش بودی.داغ غمت جگر اسلام را سوزاند.شب سیاهپوشی زمین است برای هجری که به دامن پیامبرش افتاد.

موضوعات: بدون موضوع
[شنبه 1397-03-05] [ 03:34:00 ب.ظ ]