«نامت بهار است … »

 

عباس

نام کشوری است برایت

و برادرانش سرزمین هایی سبز

تو که مادر پسرانی

باید جهانی باشی

که هیچگاه فتح نخواهد شد

جز به دست فاتح خیبر

خدا

پیامبری در چشمهای تو

مبعوث کرده است

که ید بیضایش

در لب فرات درخشید

ام البنین

نام خانوادگی

همه مادران است

آسمان بهشت به وسعت توست بانو

راست گفتند

بهشت زیر پای مادران است

آنجایی که در آغوش توست…

شاعر زهرا حسینی

موضوعات: بدون موضوع
[یکشنبه 1397-02-23] [ 06:11:00 ب.ظ ]