«سونامی »

 

دل یک اقیانوس باید بگیرد

سونامی بزرگی

شره کند از چشمهایش

تا هوای این شهر مرده را

غسل دهد

حرفهای زیادی

روی تخت های بیمارستان ها بستری اند و

کپسول های اکسیژن هم

نمی تواند آنها را

به هم ربط دهد

باید شهردار جدیدی بیاید

آسمان این شهر را

از خاطرات سردشت

تصفیه کند

و شعرهای زیادی را

روی تاول های آنها بگذارد

” کجایید ای شهیدان خدایی ” را بیشتر

 

شاعر زهرا حسینی

 

بیشتر…

موضوعات: بدون موضوع
[دوشنبه 1397-02-24] [ 02:47:00 ب.ظ ]