​من طلب شی ناله او بعضه

کسی که در پی هدفی باشد ،

اگر به تمام خواسته اش هم نرسد ،

به بعضی از آن دست خواهد یافت

حکمت   379 نهج البلاغه

موضوعات: بدون موضوع
[چهارشنبه 1397-02-19] [ 06:20:00 ب.ظ ]