بعدا جاباز می کند

 از همان اولش انگشت کوچک پایم را میزد ولی رنگش را دوست داشتم با مانتو شلوار قهوه ایم ست بود،آقای فروشنده گفت جا بازمیکند و من بااینکه میدانستم خیلی بیشتر ازاین حرفها تنگ است ولی خریدمش.

هربار که کفش جدیدم را میپوشیدم پوست انگشتم کنده میشد و درد تا مغز استخوانم می رفت ولی چون انتخاب خودم بود نمیتوانستم اعتراضی بکنم.

حکایت بعضی روابط هم همین است ،گاهی انقدر دوست داشتن می رود توی جانمان که دلمان نمی آید باور کنیم  روابط از همان ابتدا قواره شخصیتمان نبوده ،دلمان نمی آید باور کنیم دوست داشتنمان زیادی بوده ،حالا درد آنجاست که چون خودمان خواستیم باید تاآخرش پیش برویم باید له شویم پوست قلبمان کنده شود به امید اینکه یک روز درست میشود ،یک روز حل می شود این فاصله ولی ته ته عقلمان می دانیم همین است که ازاول بوده ما خودمان را گول زدیم ،فقط بیچاره رابطه ای که مثل انگشت کوچک پا دیگر جای زخمش خوب نمیشود.

زهرا حسینی

موضوعات: بدون موضوع
[یکشنبه 1397-03-13] [ 01:52:00 ب.ظ ]