​نان این شعر آجر است 
اگر نگاهم نکنی
می خواهم کلمه های جدیدی بسازم
این سرگردانی را 
نمی شود در همین لغت نامه ها جا داد
کلمه هایی که آهو را 
ضریح را
دانه را
سقاخانه را
یک چیز دیگر معنی کنند
نان این شعر آجر است
اگر باز هم بنویسم 
دخیل… خادم … گوهرشاد
و فقط نوشته باشم 
دخیل … خادم … گوهرشاد
باران را ببین اصلا
پنج صحن کلمه باید به پایش ریخت
تعابیر جدیدی باید بیایند
جاده های باقی مانده در 
کفشهای زائران را
ترجمه کنند
ودلتنگی خشک شده بین زیارتنامه ها را
مثل گلهای لای دفترهای شاعران
به یاد اولین زیارتشان بیندازد 

موضوعات: بدون موضوع
[شنبه 1397-09-03] [ 12:17:00 ب.ظ ]